top of page
Blue Cream Gradient

Tool: People Pioneers Perspective

In de snel veranderende wereld van vandaag kunnen traditionele organisatiemodellen ouderwets aanvoelen. Hoe ziet de ideale organisatie van de toekomst eruit als deze wordt geleid door liefde en vertrouwen en grenzen verlegt?

Hoe kunnen we de kloof tussen onze huidige realiteit en deze visie overbruggen, zonder het wiel opnieuw uit te vinden, maar voort te bouwen op bestaande kennis?

We hebben inzichten verzameld uit verschillende bestaande modellen, waaronder Laloux, Gartner, Employee Experience, Pine & Gillmore, en zelfs klassieke zoals Mintzberg & Ulrich. Wat opvalt is de evolutie: organisaties beginnen met vage contouren en structureren en bouwen vervolgens geleidelijk processen, organisatiehiërarchieën en HR-systemen op om efficiënt en rechtvaardig te functioneren.

Er is echter een omslagpunt wanneer efficiëntie en resultaat niet langer de enige focus zijn. Organisaties beginnen prioriteit te geven aan geluk, betekenis en andere immateriële aspecten. Deze transitie wordt gekenmerkt door het loslaten van rigide structuren en processen, met als doel een omgeving te creëren die vertrouwen en creativiteit bevordert, waardoor het menselijk potentieel kan floreren.

Op basis van deze bestaande raamwerken hebben we een volwassenheidsmodel bedacht. Het stelt organisaties in staat te beoordelen waar ze momenteel staan en zich voor te stellen waar ze graag zouden willen staan.

Dit is een momentopname van ons model dat kan worden gebruikt om uw huidige volwassenheid en toekomstige situatie te beoordelen, op basis van de belangrijkste elementen van de werknemerservaring. Het volledige model bestaat uit een raamwerk. Dit helpt u bij het creëren van een state-of-the-art People & Cultuur Strategie.

People Pioneer Perspective

Geïnteresseerd in deze tool?

Wij zijn geen organisatie die u kunt inhuren om u te adviseren bij het gebruik van dit model in uw organisatie. Wij bieden alleen een workshop aan om u te leren dit model zelf te gebruiken.

bottom of page